Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Some Strategistin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Selosteesta löydät tietoja kuinka  keräämme, käytämme ja säilytämme tietoja verkkokauppamme kävijöistä ja asiakkaistamme. Laadittu 01.08.2018.

Rekisterinpitäjä

Some Strategist

Y-tunnus: 2900507-5

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jonna Wood

email: jonna@somestrategist.com

Rekisterin nimi

Some Strategist asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tuotteiden ja palveluiden myynti sekä markkinointi, tilausten vastaanotto ja toimittaminen, maksaminen, maksujen valvonta ja perintä sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. (Henkilötietolaki § 8)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, tarjouspyynnöistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan evästeiden ja verkkoanalytiikan (Facebook pixel) avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen. 

Uutiskirje

Lähetämme ajoittain sähköposteja, jotka koskevat palveluitamme ja tuotteitamme. Voit poistua postituslistaltamme heti kun haluat joko peruuttamalla uutiskirjeen siinä olevasta linkistä tai olemalla meihin yhteydessä sähköpostitse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei  pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sähköpostiliikenne hoidetaan salattuja yhteyksiä pitkin aina siihen asti kunnes viesti on välitetty eteenpäin vastaanottajalle. Huomioithan kuitenkin, että emme voi taata vastaanottajan tapaa käsitellä sähköposteja tai vastaanottajan palvelinten tietoturvaa. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen suojaus on meille ensiarvoisen tärkeää luottamuksellisten asiakassuhteiden turvaamiseksi. Myös kaikki yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaallamme on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta  tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää meille kirjallisesti. Tarvittaessa pyydämme pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella asiakkaallamme on henkilötietolainsäädännön mukaisesti  oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää meille kirjallisesti. Tarvittaessa voimme pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaillemme EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).